Beste mede-parochianen,
In de vergadering van februari jl. heeft het parochiebestuur besloten om het parochiesecretariaat uit te breiden met een vaste medewerker. Eind vorig jaar is de functie van hoofd parochiesecretariaat aangepast naar ambtelijk secretaris van het parochiebestuur. De ambtelijk secretaris is een zeer gewaarde spil op beleidsniveau voor het pastorale team en het parochiebestuur en zij vervult tevens een belangrijk rol als schakel tussen pastoraal team, parochiebestuur en de vele vrijwilligers in onze parochie. Om ambtelijk secretaris de gelegenheid te geven zich meer te richten op deze rol dan op administratieve werkzaamheden is toen een oproep gedaan voor het werven van een vrijwilliger die hierbij zou kunnen helpen. Als gevolg hiervan is Maggie Lagers sinds januari als vrijwilliger werkzaam op het parochiesecretariaat.

Maggie Lagers met haar hond Jimbo

Gezien de steeds toenemende verantwoordelijkheden van de ambtelijk secretaris, heeft het parochiebestuur besloten om in plaats van een vrijwilliger een vaste medewerker aan te stellen op het parochiesecretariaat, die tevens bij afwezigheid van ambtelijk secretaris de lopende zaken zelfstandig kan waarnemen. Na overleg met betrokkenen heeft het parochiebestuur besloten om Maggie Lagers een contract aan te bieden voor 16 uur in de week. Maggie zal zich voornamelijk bezighouden met de administratieve werkzaamheden zoals behandeling van inkomende post en het samenstellen van het liturgisch rooster.
Zij werkt voorlopig op maandag van 09.00 tot 17.00, op woensdag van 09:00 tot 13:00 en op vrijdag van 09:00 tot 13:00. Maggie is te bereiken via backoffice@rkdenhaag.nl en het telefoonnummer van het parochiesecretariaat.
Wij wensen Maggie van harte succes in haar nieuwe functie.
Conny Huisman, secretaris