Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn indien men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de RoomsKatholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht.

Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven. Voor het bezoeken van Heilige Missen in de Sint Jacobus de Meerderekerk, op zondagen en weekdagen dient u te reserveren.

Dit kan telefonisch op donderdag en vrijdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur voor alle Heilige Missen. Binnenkort kunt u zich ook digitaal aanmelden via de website. Raadpleeg daartoe de website van de Parochie Maria Sterre der Zee. Wij verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk digitaal te reserveren. In principe willen we als Beheercommissie het huidige aantal Heilige Missen zoveel mogelijk in stand houden maar hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden:

De regels moeten worden nageleefd en er moeten voldoende vrijwilligers zijn om te assisteren. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. Daarom wil ik u ook vragen u te melden om als vrijwilliger te assisteren, u bent hard nodig! U kunt u per email aanmelden: jacobus@rkdenhaag.nl

Verder zou ik iedereen willen verzoeken om het bezoek aan de Heilige Missen te spreiden. Het is begrijpelijk dat iedereen op zondag wil komen maar kunt u doordeweeks dan heeft dat onze voorkeur. Zo geven we iedereen de gelegenheid om weer naar de kerk te komen. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking, blijf gezond!