Nu de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) dalen  en de vaccinatiegraad toeneemt zijn we als parochie verheugd dat we in navolging van de overheid versoepelingen van onze coronamaatregelen kunnen aankondigen. De maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • In de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen kunnen wij 15% van het aantal zitplaatsen bezetten (inclusief kinderen).
  Hiervoor dient u zich (telefonisch bij uw geloofsgemeenschap of digitaal via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/) aan te melden.  
 • De overige veiligheidsmaatregelen gelden onverkort:
  • In al onze kerken/gebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. Meer informatie over het ontvangen van de H. Communie in coronatijd vindt u hier.
  • Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is dringend gewenst, ook al bent u gevaccineerd.
  • Samenzang is niet mogelijk; maximaal vier cantores kunnen de viering opluisteren. Koorrepetities zijn nog niet mogelijk.
 • Per 5 juni 2021 kunnen kinderkoren (kinderen t/m 12 jaar) weer repeteren en kunnen zij de vieringen muzikaal opluisteren. Kinderwoorddiensten en sacramentenvoorbereiding (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) via fysieke bijeenkomsten zijn eveneens weer mogelijk.
 • Parochiebestuur, pastoraal team, pastoraatgroepen en beheercommissies kunnen weer vergaderen ter voorbereiding van verwachte verdere versoepelingen later deze maand. Uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.   

Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten wanneer u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze FacebookTwitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl