Beste parochianen,

Ruim 10 maanden leven wij met de dreiging van de corona-pandemie. Naast de dreiging van besmetting met het coronavirus, betekent deze crisis ook dat wij leven met beperkende maatregelen.

Binnen onze parochie Maria Sterre der Zee hebben wij, op basis van het protocol van de Nederlandse bisschoppen, ingrijpende voorzorgsmaatregelen genomen, onder aansturing van ons crisisteam. Waarvoor veel dank, in het bijzonder aan diaken Henk van Zoelen, die zich heeft teruggetrokken uit het crisisteam.

Afgelopen jaar waren onze kerken tot en met juni gesloten. Daarna konden de publieke vieringen in de kerken weer hervat worden, eerst met maximaal 100 personen, later met 30 personen. Daarbij is een strikt protocol gevolgd. Wij hoopten tot voor kort dat het aantal besmettingen zou afnemen en de maatregelen konden worden versoepeld. Dat is helaas nog niet mogelijk. Hoewel het totale aantal besmettingen momenteel nog daalt, wordt een nieuwe golf van besmettingen, met name door de Britse mutant van het virus verwacht. De situatie en de vooruitzichten zijn ernstig te noemen. Het kabinet heeft besloten tot nieuwe, strengere maatregelen, zoals het instellen van een avondklok. Thuis mag niet meer dan 1 persoon van buiten worden toegelaten. Deze gegevenheden hebben het parochiebestuur  geen rust gelaten en  ons  de indringende vraag gesteld of het verantwoord is om door te gaan met onze publieke liturgievieringen. Daarom het volgende:

Het parochiebestuur heeft, tijdens zijn vergadering op 25 januari jl. de volgende beslissing genomen, ingaande op zaterdagavond 30 januari a.s.

  • Alle publieke vieringen worden opgeschort.
  • Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat, is de kerk geopend voor persoonlijk gebed.
  • In de weekenden zijn alle kerken gesloten (dus ook voor persoonlijk gebed) om een toeloop van bezoekers te vermijden.
  • De Lourdeskapel op Scheveningen en de Mariakapellen bij de Antonius Abtkerk, de Paschaliskerk en de kerk van Marlot blijven voor gebed geopend.
  • Iedere zondag wordt via het  YouTube-kanaal een Eucharistieviering uitgezonden.
  • Alle vergaderingen en andere bijeenkomsten worden opgeschort. Uiteraard blijft  het mogelijk om digitaal te vergaderen, waarbij ieder vanuit huis inlogt.
  • Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort. Wel is het wenselijk via telefoon, WhatsApp of e-mail contact te onderhouden.
  • In geval van dringende pastorale nood (zoals de vraag om een ziekenzalving), blijven de pastores beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren).
  • Uitvaarten en de voorbereiding daarop kunnen blijven plaatsvinden in onze kerken, met inachtneming van alle preventiemaatregelen. Tijdens een uitvaart verzorgd door de parochie kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn, met uitzondering van de kerk van Marlot.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot woensdag 10 februari. Als dit noodzakelijk blijkt, kan de duur van deze maatregelen verlengd worden. Het parochiebestuur is zich terdege bewust  dat deze maatregelen teleurstelling kunnen oproepen. Opnieuw gaan alle kerken in onze parochie enige tijd dicht. Voor sommige vrijwilligers zal dit besluit echter ook een gevoel van opluchting  geven. In de decembervergadering van het parochiebestuur is reeds  de vraag gesteld naar het door laten gaan van de Liturgische vieringen in onze kerken.

In het bisdom Rotterdam is een aantal (cluster)parochies te noemen die hun kerkdeuren gesloten hebben en de Liturgische vieringen alleen digitaal verzorgen:  Het gaat om de volgende parochies: parochie H. Theresia van Avila (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht), parochie De Heilige Familie (Middelharnis, Oud-Beijerland, Oude-Tonge, Puttershoek), parochie Sint Christoffel (Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam-Alexander,  Rotterdam-Ommoord en Zevenkamp), Vicariaat Merenwijk te Leiden, parochie Pax Christi (Kamerik, Meije en Zegvald, Oudewater en Woerden) en parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen (Voorne, Putten en omgeving).       

Vanuit de richtlijnen van de bisschoppen, die we steeds hebben gevolgd,  mogen nog steeds formeel 30 parochianen worden  toegelaten bij vieringen. Echter: wat is toegestaan, behoeft geen dwingende uitvoering. Zeker niet gezien de verscherpte situatie en de sombere vooruitzichten, geschetst door de regering en het RIVM.  Immers: de veiligheid van parochianen, vrijwilligers en voorgangers staat nu voorop!  Bovendien zou het ook een slecht signaal zijn naar de samenleving waar al op zoveel fronten,  en nu nog meer, offers worden gevraagd. Ook wij dragen ons deel in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus. Wij kunnen niet van onze vrijwilligers vragen om in nabijheid van elkaar actief te zijn en daarmee hun gezondheid en die van hun dierbaren in de waagschaal te stellen. De Eucharistie blijft in onze parochie gevierd worden en kan digitaal bijgewoond worden. Alleen degenen die een taak vervullen in de Liturgie zijn daarbij aanwezig: priester,  lector, acoliet, koorzanger, organist en degenen die de uitzending verzorgen.  

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en uw medewerking.   

Met vriendelijke groet, mede namens het parochiebestuur,

Parochie Maria Sterre der Zee,

Pastoor Dolf Langerhuizen                                                                    

Vice-voorzitter Jan Maas