Op zondag 26 juni vond dit jaar de Pausmis plaats. Met deze Latijnse Hoogmis vieren we de verjaardag van de Pauskeuze. Mgr. Punt ging voor in de Eucharistieviering die ook dit jaar werd bijgewoond door een groot aantal bisschoppen en kardinaal Simonis. Het kerkkoor werd versterkt met extra instrumentalisten die aan het eind van de viering de Marche Pontificale ten gehoren brachten. De vaandeliers waren van het schuttersgilde Sint Joris en kwamen uit Berlicum. Zie de foto’s hieronder voor een visuele indruk van deze indrukwekkende en drukbezochte “Pausmis” 2016.