Zoals eerder aangekondigd worden de coronamaatregelen per 25 februari a.s. verder versoepeld. Zie het bericht van de bisschoppen: https://www.rkkerk.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/
Voor parochie Maria Sterre der Zee betekent dit het volgende:

 • In de kerken vervalt de 1,5 meter regel en de mondkapjesplicht;
 • Reinigen van de handen met gel is niet meer nodig;
 • Koffie drinken na de vieringen is weer mogelijk;
 • Gebruik van wijwater is weer toegestaan;
 • De communieschermen vervallen en het is weer mogelijk om de communie op de tong te ontvangen.

Drie regels blijven gehandhaafd:

 • vermijding van handcontact:
  • gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens
  • collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
 • De priesters en assistenten reinigen de handen met gel voordat zij de communie uitreiken.

Uiteraard doen we op alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers het beroep om de hygiënemaatregelen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort, in acht te blijven nemen.
Tevens sluiten we ons aan bij de oproep van de bisschoppen om rekening te houden met elkaar: ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’.