Op maandagavond 6 december wordt voor de leden en oud-leden van de Gebedsgroep Sint Jacobus het 40-jarig bestaan van onze gebedsgroep gevierd. Dit gebeurt met een Eucharistieviering uit dankbaarheid in de Sint Jacobus de
Meerderekerk. Celebrant is Pastoor Langerhuizen.

Oprichter van de gebedsgroep is rector Hofstede, pastoor van de Sint Jacobusparochie van december 1979 tot juli 2007. Hij heeft als herder ons tientallen jaren bezielend geleid. Daarna volgden pastoor van der Helm, diaken Van Ruijven , pater Kornelius Maria en pastoor Langerhuizen hem op. Gedurende de lange geschiedenis zijn er verschillende initiatieven ontstaan, zoals de vieringen met aanbidding, biechtgelegenheid en gebed voor persoonlijke noden en de jaarlijkse geloofsvorming “Op weg naar Pasen”. Uit ons midden kwamen ook een aantal priester- en kloosterroepingen voort. Wij zijn de Heer heel dankbaar dat Hij ons deze 40 jaar in liefde, met licht en in vreugde heeft geleid.

De Gebedsgroep Sint Jacobus heeft als intentie onze relatie tot de Heer te laten groeien. Daarnaast biedt de gebedsgroep de gelegenheid elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen en onze vriendschap met God, als kinderen van de Vader, en met elkaar te beleven. Wij vormen een groep die openstaat voor de gaven van de Heilige Geest. Hij vernieuwt ons keer op keer en versterkt ons geloofsleven.

De gebedsavonden die normaliter op de maandagavonden plaatsvinden worden afgewisseld met lofprijzing, dankgebeden en lectio divina. In de lectio divina overwegen we met elkaar het zondagsevangelie. Tevens, en niet op de laatste plaats, is er ruimte voor het uitspreken van voorbeden voor de parochie, de Kerk, de samenleving, de zieken en andere ons bekende noden. We bidden ook regelmatig het rozenhoedje of de rozenkrans van barmhartigheid.

We zijn dankbaar gestemd omdat God hoort en verhoort wie tot Hem roepen in nood. Zo wil de gebedsgroep een bijdrage leveren aan de geloofsgemeenschap ook al gebeurde dit het laatste jaar veelal met zoom-bijeenkomsten. Wij vragen Christus, de Bron van levend water, ons hierbij te inspireren.