Op woensdag 14 februari vond de eerste Vastenwandeling plaats. Ongeveer 10 personen verzamelden zich in de pastorie van de Antonius Abtkerk. Pastoraal werker Jan Wijken hield een inleiding waarbij hij de tekst van het Onze Vader in het Mattheus evangelie en het Lucas evangelie met elkaar vergeleek. In de tekst van het Mattheus evangelie (Mt 6, 1-14) wees Jan Eijken de aanwezigen op de volgende elementen: het beoefenen van gerechtigheid, het bidden en het vasten. Het Onze Vader is het belangrijkste gebed dat we kennen.
Na deze inleiding maakten de deelnemers een wandeling in Scheveningen en wisselden met elkaar van gedachten over de evangelieteksten.

Helaas waren de weergoden ons niet gunstig gezind maar dat hinderde het goede humeur van de wandelaars niet.

Ook u kunt deelnemen aan de Vastenwandelingen. Deze zijn op de volgende data:

Datum Locatie Inleider
21 februari Marlot Dolf Langerhuizen
28 februari Paschalis Baylon Johnny Rivadeneira Aldás
6 maart Jacobus Dolf Langerhuizen
13 maart Ignatius Marijke Witteman
20 maart Martha Vincent Wang

Om 10.00 uur verzamelen we in de genoemde kerk en drinken met elkaar koffie en thee. Na de inleiding delen we wat de tekst ons heeft gebracht. Daarna start om 11.00 uur een wandeling die tot 12:00 uur duurt. Bij terugkomst is er weer koffie en thee.

Aanmelding voor de Vastenwandelingen is verplicht.
Dit kan via het Centraal Parochiesecretariaat 070 – 820 98 66 of per mail parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl met vermelding van 06-nummer en email adres. Er wordt een groepsapp gevormd zodat eventuele mededelingen snel met elkaar gedeeld kunnen worden.