In de huidige maatschappij is er regelmatig sprake van hardheid en polarisatie. In zijn laatste encycliek Fratelli Tutti roept paus Franciscus op tot zorg voor elkaar en werkelijke ontmoeting. Hij vraagt om niet te verzanden in onderlinge confrontatie maar tot dialoog.

Tijdens de Vastenwandelingen gaan we dit jaar met elkaar in gesprek over deze toegankelijke en gemakkelijk leesbare encycliek met uiterst actuele onderwerpen. De wandelingen gaan steeds op woensdag van start vanuit een andere kerk. Een van de leden van het pastoraal team zorgt voor een overweging bij een van de hoofdstukken van de encycliek.

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 9:30 uur verzamelen  we in de genoemde kerk. We delen met elkaar wat de tekst en de overweging ons gebracht hebben. Van 10:30 tot uiterlijk 13:00 uur een RondWandeling. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk Vastenwandelingen mee te lopen.

Opgave voor de wandelingen is verplicht.

Via het Centraal Parochiesecretariaat, 070 – 820 98 66 of per email: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Met vermelding van 06-nummer en email-adres. Er wordt een groepsapp gevormd zodat eventuele mededelingen snel met elkaar gedeeld kan worden.

De deelnemers ontvangen tevoren een link met de pdf van de encycliek.

Uiteraard is het ook mogelijk om de encycliek als boekje aan te schaffen via uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl

U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk te bezinnen, ervaringen te delen en te wandelen.

Pastoor Dolf Langerhuizen, Annelies Brosch, Ineke Friesen en Monique  Meeussen

Paus Franciscus signeert de nieuwe encycliek ‘Fratelli Tutti’ bij het graf van de heilige Franciscus in Assisi. Bron: Vatican News