Ook deze 40-dagentijd willen we graag al wandelend, tijd maken voor bezinning en voorbereiding op Pasen.
We nodigen u van harte uit om samen te verkennen wat gelovig zijn anno nú kan betekenen – op dít moment in íeders leven.
De 40-dagentijd refereert aan Woestijn, aan duister, aan onze ervaringen van verdriet en machteloosheid. Het is een tijd van reflectie en inkeer, en bovenal van het besef als kwetsbare mensen onderweg te zijn naar licht en nieuw leven. Met de Goede Week en Pasen krijgt lijden, dood en opstanding haar bevrijdende betekenis.

Tegelijkertijd herdenkt Nederland in deze periode 75 jaar Vrijheid. Daarom is het thema van deze Vastenwandelingen ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ – we gaan op zoek naar sporen van het passieverhaal. En dat doen we in 6 wandelingen op woensdagochtend, van 4 maart t/m 8 april Iedere woensdag starten we vanuit een ander kerkgebouw en wandelen we naar een bijzondere locatie waar een gastspreker vanuit een specifiek invalshoek het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid belicht. Vervolgens wandelen we verder en terug naar het startpunt.

Tijdschema: Verzamelen om 9.15 uur, vertrek om 9.30 uur na een korte overweging van een lid van het pastoraal team, wandelend naar een bijzondere locatie met gastspreker en terug bij de kerk rond 11.00. Daar kunnen we met een kopje koffie/thee nog wat napraten.

Data en Startpunten (in de pastorie):

  • 4 maart: Paschaliskerk, Paschalispad 1.
  • 11 maart: Jacobus de Meerdere (Parkstraat), Willemstraat 60.
  • 18 maart: Elandkerk OLV Onbevlekt Ontvangen, Da Costastraat 46. Let op: Verzamelen om 9.00 uur en Vertrek om 9.15uur! als u beschikt over een Museumkaart deze svp meenemen!
  • 25 maart: Antonius Abt, Scheveningseweg 235.
  • 1 april: Agneskerk, Beeklaan 186.
  • 8 april: Marthakerk (Hoefkade), De Bockstraat 58 (zij-ingang van de kerk).

Voor nadere informatie: de flyer in de kerk,
de website www.rkdenhaag.nl
en het secretariaat van de Antonius Abt-kerk, 070-3541742, antoniusabt@rkdenhaag.nl
Aanmelden niet verplicht. Wij hopen u te mogen ontmoeten bij één of meerdere wandelingen!

Namens de voorbereidingscommissie: Jan Eijken, pastoraal werker.