In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noord-oosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Soms gaan er maanden voorbij dat er geen druppel regen valt en dan weer regent het extreem hard en langdurig, zodat de grond in een moeras veran-dert. Mensen lijden honger, kinderen krijgen onvoldoende eten.
Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om beter om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbete-ren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, goede pompen, het telen van bepaalde gewassen die tegen dit extreme weer kunnen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien, maar in het district Teso moet de hulp op gang komen.
De landelijke vastenactie richt zich op dit gebied en de Ignatiusparochie doet graag mee! Want weet u:

  • Voor 15 euro kan een boer 15 fruitbomen planten
  • Voor 30 euro ontvangt hij een zak met zaden
  • Voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten
  • Voor 150 euro kan een groep boeren een voet aangestuurde irrigatiepomp kopen
  • Voor 500 euro kan een groep vrouwen een cooperatiegroep starten!

Het moet toch lukken dat wij met elkaar zorgen dat we meerdere pompen kunnen kopen ! Met die gedachte koos de MOV-groep dit jaar voor het symbool ‘waterdruppel’. Elke waterdruppel is 50 euro en met drie waterdruppels hebben we al een pomp! Wilt u meer weten over dit project dan verwijzen we u naar het bord achter in de kerk en er was een indrukwekkende documentaire te zien op dinsdag 9 februari bij de KRO! Nu te zien op www.vastenactie.nl