Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-
campagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen
namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te
zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

Alle kerken van de parochie Maria Sterre der Zee doen mee aan de vastenactie. U leest hier meer over in Stella Maris van februari/maart.

Hoe kunt u meedoen en de Vastenactie steunen?

  • Achter in de kerk kunt u geld doneren in de ‘witte kist’. Hierin kunt u gedurende de gehele Veertigdagentijd doneren. De speciale inzamelingen zullen zijn op de zondagen 21 en 28 februari…(en nog twee zondagen in maart die volgen nog)
  • Ook kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL34 INGB 0000359278 t.n.v. kerkbestuur St. Jacobus de Meerdere o.v.v. Vastenactie.
  • Of rechtstreeks doneren aan bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie-Den Haag