Pater Etienne van de Broeders van Sint Jan voor zijn kluizenaarswoning in Lumen Valley

Dit jaar voeren de gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede actie voor de derde fase van het project Lumen Valley in de regio Kara in het noorden van Togo, West-Afrika. Het is opgezet door de Broeders van Sint Jan en pater Etienne Boudet, die al jarenlang in Togo woont, heeft de dagelijkse leiding.
Ook in Den Haag wonen Broeders van Sint Jan en wel in het Willibrordushuis, Oude Molstraat 35.

Wij geven jongeren zonder werk in het Afrikaanse land Togo een duurzame toekomst via werk-leerprojecten.

– Missie van de Broeders van Sint Jan

In 2017 en 2018 ontving dit meerjarige project ook al steun via de Vastenactie.

De derde fase van Lumen Valley

In 2019 willen de Broeders in Lumen Valley graag de volgende twee projecten starten:
Werk- en leerproject
van 25 jonge vrouwen tot irrigatiedeskundige plus aanleg van een waterbekken en irrigatiekanalen.
Rond Lumen Valley is er gedurende een groot deel van het jaar een tekort aan water voor de landbouw en voor wassen, koken en vee. In de regentijd moet het water daarom worden opgevangen en bewaard in waterbekkens. Van daaruit moet het met een pompsysteem en irrigatiekanalen naar de gewassen op het veld worden geleid. Kennis van irrigatie is een sleutelfactor voor succesvolle landbouw. Het is de bedoeling vooral jonge vrouwen op te leiden. Zij kunnen daarna in andere delen van het land hun expertise tegen betaling inzetten.

Irrigatieproject

Project: bouw van een waterbekken en fijnmazige irrigatiestructuur met gebruikmaking van kleisteen dat weinig onderhoud vraagt.
Vakopleiding
van 40 jongeren tot metselaar met gebruikmaking van traditionele methoden en lokale materialen, bijscholing van 30 halfwasmetselaars plus bouw van een leslokaal.
Metselaars kunnen in het hele land gemakkelijk hun brood verdienen bij bouwprojecten. Het is de bedoeling in plaats van beton traditionele metselmethoden te gebruiken met klei en traditionele specie.
Voordelen zijn:

  • het blijft veel koeler in de gebouwen;
  • deze manier van werken geeft bij uitstek werk aan vrouwen omdat zij van oudsher de specie maken; in grote tonnen stampen ze de kleihoudende zandsteen met néréboomblad waarbij het blad zorgt voor het uitharden van de specie;
  • de specie beschermt gebouwen tegen bosbranden.

Het leslokaal wordt als leerproject gebouwd omdat er in elk geval een ruimte nodig is voor het geven van theorieles en cursussen gezonde voeding, hygiëne, e.d. Er komt ook een EHBO-post in om de op een bouwplaats onvermijdbare verwondingen te kunnen behandelen.
Meer informatie
vindt u op website https://nl.lumenvalley.org/nederlands/
Draagt u uw steentje bij?
Giften voor het Vastenactieproject in Togo kunt u deponeren in de offerblokken die vanaf Aswoensdag in de kerken staan of in de schalen van de speciale kerk- en deurcollectes.
Geld overmaken kan ook: bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Vastenactie 2019’.
Bij voorbaat hartelijk dank.