Maria Sterre der ZeeAswoensdag 1 maart: begin van de Veertigdagentijd en start van onze vastenactie. Dit jaar willen wij met de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt een project steunen van de Blauwe Zusters, officieel de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará. Er leven enkele Blauwe Zusters in een communiteit aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag en zij informeerden ons met plezier over hun Mercy Home for Girls op de Filipijnen.
Sinds 2004 zijn de zusters werkzaam in Caloocan City. Dat is een stad op het eiland Luzon die samen met zestien andere steden en gemeenten de National Capital Region vormt, ook wel Metro Manila genoemd. Geweld en armoede zijn er meer regel dan uitzondering. De zusters werden getroffen door de gebruikelijke gevolgen daarvan als prostitutie, drugsverslaving, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. Ook kregen veel kinderen geen kans om naar school te gaan.
In 2008 openden de Blauwe Zusters dan ook het Mercy Home for Girls, een tehuis voor misbruikte, dakloze en verwaarloosde meisjes. Naast onderdak en een goede opvoeding krijgen ze toegang tot degelijk onderwijs. Momenteel wonen er 32 meisjes in het tehuis. Negen van hen studeren aan de universiteit, drie zitten op de Junior High School, tien op de High School, negen volgen basisonderwijs, en één zit op de kleuterschool. En dan is er nog een peutertje van drie jaar.

Maria Sterre der Zee
Mercy Home for Girls – Naast de studie is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning

De zusters organiseren in het tehuis ook allerlei activiteiten om de talenten van de meisjes breed te ontwikkelen. Al hun inspanningen zijn erop gericht de meisjes later betaald werk te laten vinden.
De Blauwe Zusters vragen voor hun project een bedrag van € 4.600, bestemd voor school- en collegegeld voor voortgezet en hoger onderwijs in het studiejaar 2016-2017 plus bijkomende kosten als schooluniformen en leermiddelen. De aanvraag wordt op zondag 12 maart tijdens de eucharistieviering nog mondeling toegelicht door zuster Nadia van de Blauwe Zusters. Henk van Ruijven bezocht het Mercy Home voor Girls op een van zijn reizen voor het fonds Pour Les Autres van het bisdom Rotterdam. Zijn mening over het project: in één woord uitstekend.
Wij nodigen u uit om de fotopresentatie in de Ontmoetingsruimte te bekijken en uw giften voor het meisjestehuis in Caloocan City in de offerkist te doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie H. Antonius Abt onder vermelding van ‘Vastenactie’.
Voor nieuws kunt u eens kijken op https://www.facebook.com/lujanmercyhomeforgirls.
Hieronder twee van de drie presentatieborden in de kerk. De foto’s geven een beeld van het leven in het Mercy Home for Girls: de kersttijd, de engeltjes op Allerheiligen, een verjaardagsfeest en het H. Hartfeest. Klik op de foto voor een vergroting.

werkgroep M.O.V.