“EILANDEN VAN HOOP”

In deze vastentijd gaat onze aandacht uit naar de mensen, die leven in de door criminele bendes geterroriseerde wijken van San Salvador. Mensen worden daar bedreigd, afgeperst en beroofd. Ook proberen de bendes actief leden te werven onder kinderen en jongeren. Jonge mensen hebben geen veilige plaatsen waar ze zichzelf onbezorgd en positief kunnen ontwikkelen. Voor hen is een jeugdcentrum uiterst belangrijk. In jeugdcentra kan men de kinderen in een veilige omgeving leren hoe ze aan een goede toekomst kunnen werken.
 

Hoe kunt u helpen?

Om voor de kinderen jeugdcentra te kunnen oprichten en in stand te kunnen houden, vraagt men onze financiële hulp. Laten we helpen de kinderen in San Salvador een goede toekomst te bieden. U kunt, gedurende de vastentijd, uw financiële bijdrage aan het vastenactieproject  deponeren in het offerblok achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL87INGB0000194879 t.n.v. Agnes SolidariteitsFonds onder vermelding van “Vastenactie 2017”. Hartelijk dank voor uw bijdrage.