De bouw van het leslokaal met eerstehulppost is in volle gang

Voor het Vastenactieproject Lumen Valley-3 is in de parochie Maria Sterre der Zee een bedrag van ruim € 12.000,- bijeengebracht. Een prachtig resultaat.
Samen met de andere parochies die dit project steunden en met de subsidie van de Vastenactie zelf komen de opbrengsten uit op de voorziene € 50.000,-.
Vakopleiding
De Broeders van Sint Jan in Togo en Nederland danken u van harte voor uw gulle gaven. Werkloze jonge mannen en vrouwen krijgen door dit project de kans een vak te leren – metselaar of irrigatiedeskundige – waarmee ze in Togo in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo hoeven ze niet naar Europa te vluchten. Dit model van samenwerking tussen de westerse en de Afrikaanse wereld is een voorbeeld dat navolging verdient.
Werk in uitvoering
Op de website van het project is al een eerste berichtje geplaatst over de bouw van het leslokaal met eerstehulppost (opleiding metselaar). De uitvoering van het project kon namelijk al beginnen doordat de Broeders in het voorjaar een voorschot van de Vastenactie hebben ontvangen.
Regelmatig komen er nieuwe berichten over Lumen Valley-3 op de website van het project.
Werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie Maria Sterre der Zee