Eind 2017 vroegen wij zuster Elvira Telik of zij een project wilde voorstellen voor de Vastenactie 2018 in onze parochie. Zuster Elvira, van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), is geboren en getogen op West-Timor, Indonesië. Na een aantal jaren deel uitgemaakt te hebben van de HIRCOS-communiteit in de Schilderswijk, woont zij nu met enkele medezusters in Moerwijk.
Zuster Elvira is lid van de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede van de Marthakerk aan de Hoefkade, is ook actief in het Multicultureel Ontmoetingscentrum aan de Teniersstraat en gaat regelmatig op zondag voor in Woord- en Communievieringen in de Josephkapel van woonzorgcentrum Het Zamen.

Atambua, West-Timor

Zuster Elvira nam contact op met haar Missiezusters op West-Timor en zij lieten weten graag financiële hulp te willen hebben voor hun werk in Atambua. De stad Atambua, met ca. 75.000 inwoners, ligt in het noordoosten van West-Timor. Hier zijn de zusters werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg, met vrouwen en voor gehandicapte kinderen. Zij beheren een groot aantal scholen, van kleuter- tot en met middelbare school.

Kook-, naai- en weeflessen

Naaicursus, de snijtafel

Een van de scholen is speciaal voor meisjes om te leren naaien of koken, vaardigheden waarmee zij vrijwel zeker een betaalde baan kunnen krijgen. Volwassen vrouwen met alleen lagere school krijgen niet alleen les in koken en naaien, maar leren ook weven, waardoor zij met de zelfgemaakte kleding geld kunnen verdienen.
Recentelijk hebben de Missiezusters een internaat opgericht, vooral gericht op kinderen van arme gezinnen; ze hadden al een internaat voor gehandicapte kinderen.

Nodig: nog geen 10.000 euro

De zusters vragen geld voor zulke uiteenlopende zaken als naaimachines (€ 1.000 voor tien machines) en weefmateriaal, watervoorziening en elektriciteit en diverse ruimten voor het nieuwe internaat (bij elkaar € 5.500) en keukeninventaris en onderhoud van het internaatsgebouw voor de gehandicapte kinderen. In totaal € 9.500.

De gecombineerde eet- en studiezaal

Het land

West-Timor is niet groot, bijna 16.000 km2, minder dan de helft van Nederland, met een bevolking van 1,9 mln. inwoners, waarvan 56 procent Rooms-Katholiek, 35 procent protestant en acht procent moslim. Het grote aandeel Rooms-Katholieken is toe te schrijven aan de missionering door de Portugezen sinds de 16e eeuw. West-Timor wijkt daarin sterk af van geheel Indonesië, waar ca. 87 procent moslim is, ca. drie procent Rooms-Katholiek en zeven procent protestant.
West-Timor is betrekkelijk arm; ca. dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en dat is in de laatste 15 jaar niet echt verbeterd. Het belangrijkste middel van bestaan is landbouw, onder meer ‘brandlandbouw’, waarbij door hakken en branden telkens een nieuw stuk land wordt ontgonnen.

Doe mee en geef gul

Naaicursus: alle aandacht bij het werk

Wij bevelen het project van de Missiezusters van harte bij u aan en zullen u er in de kerken zoveel mogelijk van laten horen en zien. Waar mogelijk komt zuster Elvira er zelf over vertellen.
Bij voorbaat bedanken wij u voor uw gift – in de offerblokken of de collecteschalen of overgemaakt op de bankrekening van uw geloofsgemeenschap onder vermelding van ‘Vastenactieproject Atambua’.
Werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede