Dit jaar zal er tijdens de Veertigdagentijd geld worden ingezameld voor een project voor onderwijs aan vrouwen, meisjes Vastenactieen gehandicapte kinderen op West-Timor, Indonesië. Samen met alle geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee, willen wij dit project van de missiezusters Dienaressen van de H. Geest steunen.

Missiezusters Dienaressen

In onze parochie (in de Schilderswijk) wonen en werken ook zusters van deze congregatie en via zuster Elvira Telik zijn wij dit project op het spoor gekomen. In onze parochie streven wij ernaar projecten te zoeken via directe contacten die wij in het betreffende missiegebied hebben. Vorig jaar hebben we bijv. een project van de Blauwe Zusters in Albanië gesteund. In het blad Stella Maris (van februari) wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de noden en behoeften op West-Timor. Wij willen dit project van harte bij u aanbevelen. Zie ook de presentatie achter in de kerk vanaf Aswoensdag. De inzamelingen worden gehouden op de zondagen 25 februari, 11 maart, 31 maart en 1 april. U kunt ook bijdragen door een gift op rekening NL34INGB 0000 3592 78 onder vermelding van ‘Vastenactie West-Timor’.