Dit jaar gaat onze aandacht en de opbrengst van de Vastenactie in de Veertigdagentijd naar een project van de Blauwe Zusters. Samen met drie andere geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee (de H. Antonius abt, de H. Willibrord en de H. Driekoningen) zullen we twee projecten gaan steunen. De opbrengst van de actie in onze geloofsgemeenschap is bestemd voor Maria Tuci Residence in Albanië.
Uitgebreide informatie over dit project vindt u tijdens de Veertigdagentijd achter in de kerk en kunt u hier lezen. Op vrijdag 10 maart zal er in de pastorie een sobere soepmaaltijd worden gehouden, waarbij de Blauwe Zusters informatie zullen geven over het project in Albanië.
De inzamelingen voor de Vastenactie middels een collecte in de kerk zijn  op 12 en 26 maart en 15 en 16 april.  Ook kunt u uw gift overmaken op
bankrekening: NL34 INGB 0000 3592 78
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere, Den Haag
o.v.v. Vastenactie 2017