20160224-soroti
De opbrengst van de Vastenactie van de St. Jacobuskerk gaat dit jaar naar de volgende projecten:
1. Steun voor de actie SOCADIDO van het bisdom Soroti in Oeganda. Het doel is: voldoende voedsel voor de mensen in Katakwi in het district Teso in het noordoosten van Oeganda. Dit is een arm achtergebleven gebied, dat van landbouw afhankelijk is. Door de slechte weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land te gering en heerst er hongersnood. SOCADIDO helpt de gemeenschappen met extreme droogte én extreme regenval om te gaan, zodat de oogsten verbeteren en er voldoende te eten is. Irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’ en met de verkoop van producten bieden hier uitkomst. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Twee derde van de opbrengst van de vastenactie zal naar dit project van het bisdom Soroti gaan.
2. Een derde deel van het op te halen bedrag zal ten goede komen van onze bevriende parochie van St. Patrick in Soroti (Madera) waar nu weliswaar een nieuwe kerk met een dak staat (dank zij onder andere onze Jacobusgemeenschap), maar waar nog wel het een en ander moet gebeuren, zoals elektriciteit in de kerk en een vaste vloer. De muren zijn nog niet gestuukt en er is nog geen deur om de kerk af te kunnen sluiten. Wij willen deze dierbare parochie blijven steunen. Onze medeparochiaan Josef Grosserüschkamp zal deze zomer bij de parochie van de St. Parickchurch op bezoek gaan, om het contact te onderhouden.
3. De kinderen van de Kindercatechese ‘Licht op ons pad’ hebben een eigen plan. Zij zullen geld inzamelen voor een gitaar voor de kindercatechese in St. Patrickchurch. Bovendien zullen zij tekeningen met goede wensen maken. Die zullen deze zomer samen met de gitaar worden overhandigd. De collectes zijn op 21 februari, 6 maart en 26 en 27 maart.
U kunt ook uw bijdrage aan de Vastenactie storten op Banknr: NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St.Jacobus de Meerdere, Den Haag o.v.v. Vastenactie St. Jacobus voor Oeganda.