Ook deze 40-dagentijd willen we graag samen ‘wandelen op weg naar Pasen’, al is het op iets andere wijze. Dit jaar geen groepswandelingen maar wél bezinnen, wél samen delen en iedere week een wandeling op eigen houtje naar een Mariakapel voor Kaarsje en Koffie-to-go.

Wij nodigen u van harte uit om gezamenlijk te bezinnen en te wandelen op ándere, maar niet míndere wijze. Doet u mee? Wij hopen het!
Pastor Jan Eijken, Annelies Brosch en Ineke Friesen

Motto van de Vastenwandelingen 2021: “Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn”
Uit: Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (tekst: Huub Oosterhuis).

Toelichting op Motto
De huidige tijd waarin wij leven voert ons op nieuw, onbekend terrein en houdt ons tegelijkertijd dicht bij huis (veel is weggevallen).
Dit gaat gepaard met allerlei gevoelens van onzekerheid, beperking en geïsoleerd zijn. Tegelijkertijd doen we waardevolle inzichten op, over de essentie van het leven en onze verlangens voor de toekomst voor mens en aarde. En ervaren we momenten van saamhorigheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Ondanks alle zorgzaamheid, creativiteit en flexibiliteit die mensen heden ten dage ten toon spreiden, lijkt deze onzekere Corona-tijd ook veel gelatenheid en afwachten uit te lokken.
Uit het oog verliezen en meer nog: uit het hárt verliezen ligt op allerlei terreinen en manieren op de loer; verwatering van solidariteit, van toekomstbeelden, van geloof maar ook van saamhorigheid en (vriendschaps-)relaties.
En pandemie of geen pandemie, ieder mensenleven kent wel perioden van onzekerheid of angst, verlies of niet verbonden zijn.

Kortom, we leven in een tijd met vele uitdagingen – een Woestijntijd – die tegelijk óók allerlei mogelijkheden biedt voor verandering en persoonlijke groei.
Belangrijk is elkaar vast te houden, door moeilijke tijden en duisternis heen. En daarmee om te zoeken naar verbinding – met God, onze ‘naasten/anderen’, kerkgemeenschap en onszelf.

Met de Vastenwandelingen 2021 willen we graag daarbij stilstaan en ons samen voorbereiden op Pasen: “Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.”

Alternatief Vastenwandelen
Door de Corona-maatregelen zullen we dit jaar anders ‘vastenwandelen’.
Vijf weken lang gaat het per week als volgt:

 1. op Donderdag:
  ontvangt u een schriftelijke overweging van een lid van het Pastoraal Team en Bijbeltekst op de WhatsApp-groep.
 2. de dagen erna kan ieder voor zich hierop reflecteren.
 3. op Woensdag:
  Van 9.30 -10.30/uiterlijk 11.00uur bespreken we o.l.v. Jan Eijken wat Bijbeltekst en Overweging ons gebracht hebben, in ‘n digitale groepsbijeenkomst via Google Meet.
  Daarná wandelt ieder op eigen gelegenheid naar een bepaalde Mariakapel, wekelijks een andere kapel. Bij aankomst is er gelegenheid een kaarsje op te steken en
  van 11.30-13.00 wordt u “Koffie-to-go” aangeboden bij de kapel.

Op deze manier kunnen we tóch, met inachtneming van veilige Corona-maatregelen, geïnspireerd bezinnen, onze ervaringen samen delen én fysiek op weg gaan naar een plek om stil te worden én te ontmoeten.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart
24 februari digitale introductie-bijeenkomst

Tijd:

 • 9.30 uur Digitale Groepsbijeenkomst (tot uiterlijk 11.00):
  Gesprek o.l.v. pastor Jan Eijken.
  We delen met elkaar wat Bijbeltekst en overweging ons gebracht hebben.
 • 11.30-13.00 Kaarsje +Koffie-to-go in een Mariakapel:
  Wandeling op eigen gelegenheid naar wekelijks ‘n andere kapel.
  U wordt opgewacht met koffie en thee.
  (3 mrt Antonius Abtkerk, 10mrt Lourdeskapel, 17mrt Marlotkerk, 24 mrt Paschaliskerk en 31mrt Antonius Abtkerk).

Wat heeft u nodig?
Een mobiele telefoon met WhatsApp (t.b.v. iedere donderdag een nieuwe Bijbeltekst en Overweging, en indien nodig: actuele informatie).
We videobellen met Google Meet.
Twijfels of een beetje huiverig over de digitale techniek?
Overleg hierover met Ineke Friesen 06-46060588.

Opgave en nadere informatie
Secretariaat van H. Antonius Abt, 070-354 1742 (ma 13-16.30; di-vrij 9.30-13.00)
Email: antoniusabt@rkdenhaag.nl
Opgave graag z.s.m., uiterlijk 23 februari 12uur
Met vermelding van 06-nummer en email-adres.
U ontvangt 23 februari nadere informatie en een WhatsApp-bericht.