Dit is alweer het septembernummer waarin we uw aandacht vragen voor de volgende ontwikkelingen:

  • De leiding van Kindercatechese en de Kinderwoorddienst zijn bezig dit in te passen bij nieuwe mistijden. U hoort hierover zo spoedig mogelijk.
  • Ook zijn we in gesprek met de Broeders over het hervatten van de Pater Pio gebedsgroep.
  • De Sint Jacobsstaf is weer verder gegaan met haar activiteiten voor ouderen. Deze zomer waren er een bezoek aan Meijndel, een boottocht op de Kagerplassen, en een bezoek aan de Hoogmis en lunch op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Alles nog met beperkte aantallen en op anderhalve meter. Verder zijn er veel bezoeken afgelegd en boodschappen gedaan en ook ouderen uit de wijk begeleid en vervoerd naar de Coronaprik.
  • Het eerst volgende uitstapje is op dinsdag 26 oktober. Voor informatie 070 3244118.
  • Ook de Najaars catechese gaat ook dit jaar weer van start. We zullen met elkaar de Encycliek Fratelli Tutti lezen en bespreken. Noteert u alvast de data: 28 oktober, 4 en 11 november. Meer informatie in het oktobernummer.