Vakantie

De St. Jacobusgebedsgroep van de maandagavond van de St. Jacobuskerk is nu met vakantie tot 14 aug. Daarna start de gebedsgroep weer. Aanvang 19.30 uur.