De vakantietijd nadert weer en velen zien uit naar wat hen te wachten staat. Het kan dicht bij huis of thuis zijn, of ver tot zeer ver weg, andere continenten, andere culturen…
Hoe dan ook is het een tijdje iets anders dan normaal.
Een extra zakcentje komt daarbij altijd van pas. Sommigen leggen daarvoor tijdig een spaarpotje aan, anderen mogen rekenen op het jaarlijkse vakantiegeld van de werkgever.
De ene keer kunnen we ons wat meer permitteren dan een andere keer, naar goed Hollands gebruik zetten we daarbij de tering naar de nering.
Dat geldt eigenlijk ook voor de kerk, al viert die de vakantie al jaren op de vaste stek aan de Parkstraat 65A. De kerk hoeft niet op stap maar heeft wel doorlopende kosten en zal ook in deze tijd de tering naar de nering moeten zetten.
Naast de meeste Heilige Missen en het pastorale werk gaan in de zomertijd namelijk ook de schoonmaak- en onderhouds-werkzaamheden gewoon door. Alsook de kosten van energie en verzekeringen. Als wij willen dat onze Jacobus ook in de vakantietijd deze ‘vertering’ gewoon doorzet, dan zullen wij ook voor de nodige ‘nering’ moeten zorgen.
Het grootste deel van onze inkomsten komt via de AKB waaraan deze Vakantie-actie bijdraagt. Op die manier kunnen wij onze extra bijdragen beschouwen als een extra zakcentje vakantie-geld, waarmee ook de H. Jacobus zorgeloos de zomertijd door kan komen.
De Beheercommissie doet daarom graag een beroep op U om met een financiële bijdrage te helpen. Allicht kunt U daaraan denken wanneer U uw vakantiegeld ontvangt?
U kunt op drie manieren de vakantiebijdrage aan onze geloofsgemeenschap van de
H. Jacobus de Meerdere overmaken:

  1.  Overschrijving op: IBAN NL34 INGB 0000 3592 78 (BIC: INGBNL2A)
    t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Jacobus de Meerdere, Den Haag,
    o.v.v. “Vakantie-actie 2018”.
  2. U doet het geld in een envelop met het opschrift “Vakantie-actie 2018” en doet dat in de brievenbus van de pastorie, Willemstraat 60, Den Haag.
  3.  U doet het geld in een envelop met het opschrift “Vakantie-actie 2018” en geeft dat mee met de collecte (bijdrage aan offerande) tijdens de H. Mis.

In alle gevallen zijn wij U bijzonder erkentelijk. Heel hartelijk dank!
Wij wensen U een heel fijne vakantie toe!
Klik hier voor de folder