Nu de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) dalen en de vaccinatiegraad toeneemt zijn we als parochie verheugd dat we per het weekend 25/26 september 2021 versoepelingen van onze coronamaatregelen kunnen aankondigen. De maatregelen, die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • Voor alle vieringen geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 meter niet meer verplicht is. Hierdoor kunnen we weer evenveel bezoekers ontvangen als voor corona. Iedereen is welkom! Er is geen vaste placering.
 • Reserveren vooraf en registratie bij de ingang van de kerk zijn niet meer nodig.
 • De Heilige Communie wordt in principe met gereinigde hand uitgereikt. Het pincet is niet meer verplicht.
  • Het communiescherm wordt gehandhaafd.
  • Tongcommunie is helaas nog niet mogelijk
 • De hygiënemaatregelen blijven van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten
  • Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. Meer informatie over het ontvangen van de H. Communie in coronatijd vindt u hier.
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • We geven elkaar geen hand, ook niet bij de vredeswens, maar wensen elkaar de vrede op afstand.
  • Er is geen collecte tijdens de viering. Er staan collectemanden bij de uitgang van de kerk.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van GVL of andere zangbundels; alleen boekjes voor eenmalig gebruik zijn toegestaan.
  • Tijdens de viering wordt geventileerd via de bestaande roosters. Na de viering wordt de kerk gespuid door het openen van deuren en eventueel ramen.
 • Per 25 september 2021 is samenzang weer mogelijk.
 • Koffiedrinken na de weekendviering is helaas nog niet mogelijk.
 • Per 25 september kunnen koren in volledige samenstelling de vieringen muzikaal ondersteunen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM (Dit betreft regels over opstelling: 1,5 meter onderlinge afstand en in zigzagformatie, ventilatie, spuien, presentielijst voor repetitie en uitvoering, enzovoort). Kijk hier voor meer informatie. Hieruit volgt dat de koren met inachtneming van de regels ook weer in volledige samenstelling kunnen repeteren in de kerk. Repeteren in kleinere zalen is nog niet mogelijk.
 • Volgende maatregelen blijven nog van kracht:
  • Er is geen wijwater in de wijwaterbakjes. Besprenkeling van gelovigen met wijwater is niet mogelijk.
  • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.

Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze FacebookTwitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl