Uitvaart Toos van Blijswijk

Toos (rechts) begeleidde in 2014 gasten van de Lidwinagroep tijdens een uitstapje naar De Keukenhof.

Zondagochtend 25 juli 2021 overleed in het hospice van Bosch en Duin Catharina Johanna (Toos) van Blijswijk, geboren op 4 september 1930, na op donderdag 22 juli het sacrament van de ziekenzalving te hebben ontvangen.

Toos was geboren en getogen op Scheveningen en hecht verbonden met de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt. Zij was een lieve, vrolijke vrouw en deed in haar lange leven veel vrijwilligerswerk in de Abt. Zo was ze – tot de coronapandemie alle activiteiten lamlegde – nog actief bij de Lidwinagroep voor ouderen- en ziekenbezoek en bij Koffiegroep Pro Deo.  Er zullen in onze geloofsgemeenschap weinig mensen zijn die Toos niet kennen.

Wij nemen, met haar familie, afscheid van Toos tijdens de uitvaart op zaterdag 31 juli 2021, om 11.30 uur, in de Antonius Abtkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Dolf Langerhuizen; organist Patrick Hopper en koorzangers van Ad Libitum verzorgen het muzikale deel.

Toos tussen Liesbeth van de Lidwinagroep en Corry van Koffiegroep Pro Deo tijdens de door Jan en Ada georganiseerde vakantie in Odoorn in 2014. Toos ging, aanvankelijk samen met haar zus Trees, graag mee met de seniorenreizen.

De aansluitende bijeenkomst in het crematorium vindt in besloten kring plaats.