Maandag 2 oktober is Frank Vreedenburgh overleden.
Frank was een trouwe kerkbezoeker en zat elke zondag in de zijbeuk aan de pastoriezijde.
Donderdag 12 oktober is de gezongen uitvaartdienst om 13.00 uur in de H. Agneskerk.