Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP’ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

In het najaar spraken in deze serie Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent over het indammen van het Neoliberalisme dat onze samenleving al decennia beheerst. Op een tweede avond zoeken we een ander antwoord.
Op deze tweede avond op 15 februari 2022 vraagt Irene van Staveren zich af of het losgezongen internationale geldverkeer zich wel láát temmen en wat individuele landen nog kunnen in de groeiende strijd om invloed, afzetgebied en kennis. Multinationals en autocratische machtsblokken lijken ons leven veel meer te bepalen dan onze democratisch gekozen regeringen. Is het losgezongen kapitalisme wel te sturen met ons huidige politieke systeem?
Erik Borgman stelt in het verlengde hiervan de vraag naar het idee van maakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op de dag van vandaag onder veel pogingen ligt om ‘de geest van de wereldeconomie aan banden te leggen’. Is die uitweg er wel? Moet we het niet eerder leren ´uithouden in de woestijn’? Zo legt Borgman een verband met zingevingsvragen.
Een boeiende tweede avond! De avond is ook prima te volgen als je de eerste avond niet bezocht hebt.

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar publieke Theologie aan Tilburg University.
Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
De derde avond met Rob van Wijk staat geprogrammeerd op 21 april a.s.

Irene van Staveren
Erik Borgman

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Tijd: 15 februari 2022, aanvang 20.00 uur. Toegang vrij, Collecte na afloop
Deze 2e avond moest eerder vanwege Coronamaatregelen worden uitgesteld. Houd de website (www.ctkerk.nl) in de gaten i.v.m. de coronamaatregelen. Om toegang tot de kerk te verkrijgen is een coronapas noodzakelijk.

Deze lezingencyclus wordt georganiseerd door de Christus Triumfatorkerk (www.ctkerk.nl), de Duinzichtkerk (www.duinzichtkerk.nl) en DEZINNEN (www.dezinnen.nl).

Voor vragen/opmerkingen n.a.v. deze reeks : mail: info@dezinnen.nl