Op dinsdag 27 juli is er weer een uitstapje van de St. Jacobsstaf. We maken dan onze jaarlijkse boottocht op de Kagerplassen. Vertrek 10.15 uur. Op zondag 15 augustus is er na de Hoogmis (van 11.00 uur) een feestelijke lunch in de tuin (of bij slecht weer in de zaal) van de pastorie. U kunt hiervoor thuis worden opgehaald.
Voor beide data kunt u zich opgeven bij Lore Olgers tel. 3244118/ 0629737151 (ook voor informatie).

Tevens kan ik u meedelen dat we twee nieuwe vrijwilligers hebben. We heten Anita Bruin en Maria van Nes van harte welkom. Alle ouderen die behoefte hebben aan hulp, begeleiding of een bezoekje kunnen dit bij ons aangeven.
Ook bieden wij aan zo nodig boodschappen te doen en/of een wandelingetje maken (rollator of rolstoel geen bezwaar). En natuurlijk bezoeken wij mensen die aan huis gebonden zijn en begeleiden hen z.n. bij dokters- of ziekenhuisbezoek.. Ook zorgen zij voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Voor informatie en opgave Lore Olgers tel. 070 – 324 41 18 / 06 – 29 73 71 51
De vrijwilligers van de Sint Jacobsstaf