Ook dit jaar organiseert de Lidwinagroep een eucharistieviering met gemeenschappelijke ziekenzalving. De datum die hiervoor is gekozen is zaterdag 24 september. De viering begint om 14.30 uur in de Antonius Abtkerk. Voorganger is pastoor Dolf Langerhuizen; gemengd koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Deze viering is bestemd voor alle mensen uit onze geloofsgemeenschap die zich kwetsbaar voelen met inbegrip van de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen. Immers, met het sacrament van de ziekenzalving hoef je niet te wachten tot het moment waarop je op sterven ligt. Naast degenen die de ziekenzalving willen ontvangen, zijn ook familieleden en andere betrokkenen hartelijk welkom.
We sluiten de viering af met een gezellig samenzijn in de Ontmoetingsruimte, met een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Gezien de positieve reacties in de voorgaande jaren verwachten we ook nu weer veel aanmeldingen. Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, neemt u dan contact op met Angela van der Toorn (tel. 338 84 27) of Thea van Leeuwen (tel. 354 03 89).