Zoals u via krant, media of anderszins hebt kunnen lezen, zit de Rooms Katholieke Kerk momenteel in een zogeheten Synodaal Proces. In oktober 2023 is er in Rome een bisschoppensynode, d.w.z. een grote bisschoppenvergadering. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder gelovigen. Dat bekent dat alle katholieken mee kunnen denken over de toekomst van de Kerk. Hoe moet het nu verder met onze Kerk in een tijd die zo snel aan het veranderen is?

Vanuit onze parochie Maria Sterre der Zee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van de paus. Hij vraagt ons mee te doen aan een proces van luisteren, participeren en inspireren. Ook onze bisschop, Mgr. J. van den Hende, is met allerlei mensen en instanties in ons bisdom in gesprek over de inhoud van het synodaal proces: zie: www.bisdomrotterdam.nl

Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigen u van harte uit voor 2 bijeenkomsten in onze parochie:  op woensdag 30 maart in de Maria ten Hovezaal bij de Jacobuskerk. Ingang: naast de pastorie aan de Willemstraat.  En op woensdag 6 april in de Melchiorzaal van het parochiecentrum bij de Paschaliskerk aan de Neuhuyskade. De inloop is vanaf 19.30 uur, waarbij een kop koffie en/of thee voor u klaar staat. Beide avonden beginnen om 20.00 uur met gebed, daarna beginnen we aan de bespreking van de centrale thema’s. 

De centrale thema’s in ons bisdom zijn:

  • Vieren
  • Medeverantwoordelijkheid voor missie
  • Dialoog in Kerk en Samenleving. 

Het bisdom Rotterdam geeft een handreiking voor deze avonden. Aan de hand daarvan zullen we met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast willen wij graag naar u luisteren welke opmerkingen, antwoorden en aanbevelingen u heeft op onderstaande vragen:

  • Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk?
  • Waar beleef je vreugde aan?
  • Welke verbeteringen zijn nodig?
  • Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome?

U bent van harte welkom om aan een van deze avonden deel te nemen. Wilt u zo goed zijn om u tevoren op te geven bij het Centraal Parochiesecretariaat? Dat kan bij voorkeur via de e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl  of via de telefoon: 070 – 820 98 66

Alle aanbevelingen en opmerkingen zullen (anoniem) worden gebundeld en doorgestuurd naar ons bisdom Rotterdam. Ook zal over het resultaat van deze bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website van onze parochie: www.rkdenhaag.nl en in Stella Maris, het parochieblad onze parochie. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te doen, dan kunt u uw antwoorden en opmerkingen anoniem en schriftelijk, sturen aan: 

Centraal Parochiesecretariaat Maria Sterre der zee

Neuhuyskade 97

2596 XK Den Haag 

Via de email is ook mogelijk: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Het doel van beide avonden is tweeledig: onze parochie wil voor 15 april onze bijdrage leveren aan het bisdom. Het belangrijkste doel is dat we hierin samen op weg zijn. Geïnspireerd concrete en haalbare aanbevelingen omzetten in pastorale activiteiten. Als parochie Maria Sterre der zee dragen we dan bij aan het Synodaal Proces en aan het Pastoraal Beleid in onze parochie. Mag ik u vragen om met mij te bidden, dat de Heilige Geest ons hierbij mag inspireren en begeleiden en dat wij mogen horen wat Hij ons in deze onrustige tijd wil zeggen. Opdat het geloof in de levende God mag worden doorgegeven! 

Met vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen

Pastoor parochie Maria Sterre der Zee