Aan de volwassen geloofsleerlingen die de  afgelopen jaren het H. Doopsel en/of het H. Vormsel hebben ontvangen.

Beste mensen,

Allereerst hopen wij dat het goed met jullie gaat!

Aan de stap om door het H. Doopsel of H. Vormsel in de katholieke kerk te worden opgenomen, was vaak een lang proces voorafgegaan. Een proces van nadenken en praten. De voorbereiding van een klein jaar heeft vaak veel losgemaakt. Nu deze stap één of enkele jaren al achter jullie ligt, willen we jullie graag weer ontmoeten. Hebben jullie inderdaad je weg gevonden in de katholieke geloofsgemeenschap? Vinden jullie daar nog steeds je inspiratie en hartelijkheid die voor de kerk zo belangrijk zijn?

We willen jullie graag uitnodigen voor een ontmoeting op zaterdag 29 juni a.s. in de pastorie (en tuin) van de Sint Jacobuskerk, Willemstraat 60. Het programma is als volgt:

10.15 uur            Ontvangst met koffie/thee
10.45 uur            Inleiding door Dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis universiteit Tilburg. Thema: Hedendaagse betekenis van de Kerk: theologisch, gelovig, historisch.
Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek.
12.45 uur            Eucharistieviering in de kerk. We vieren het Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus.
13.30 uur            Gezamenlijke lunch, gevolgd door een korte afsluiting door pastor Van der Helm.

Graag horen we van jullie of jullie in gelegenheid zijn om te komen.

Hartelijke groet, mede namens de pastores Marijke Witteman en Ad van der Helm

Pastoraatgroep St. Jacobus,
Lore Olgers, Adèle Nieuweboer, Hante Visser
Voor informatie: 06 29737151 of 070-3244118. Graag uw reactie naar jacobus@rkdenhaag.nl .