September 2022 zijn wij, na werving van ruim een halfjaar, in de Marthakerk met een nieuw kinderkoor, gestart o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Daarbij zijn wij ook op de vierde zondag van de maand begonnen met gezinsvieringen waarin het kinderkoor eveneens mag zingen.
Nu zijn wij ongeveer een half jaar verder en het kinderkoor en de gezinsviering beginnen steeds meer “body” te krijgen. Zo zitten er in het kinderkoor kinderen uit de Nederlandse en Engels – Afrikaanse gemeenschap.

Start tweede project
Ons doel is dat kinderen en hopelijk in de toekomst ook hun ouders meer betrokken zijn bij de viering. !Daarom zijn wij in februari met een tweede project gestart, de Zondagschool! Deze houden wij tijdens de viering op de tweede zondag van de maand. Wat maakt dit anders dan een normale kindernevendienst? Tijdens de Zondagschool gaan wij op een dynamische manier, samen met de kinderen, de volgende gezinsviering voorbereiden.

Ouders mogen hun kinderen voor de viering, vanaf 9:00 uur brengen. Tijdens de Zondagschool lezen wij de lezingen van de volgende gezinsviering en behandelen uitgebreid het thema van de viering aan de hand van een werkstuk dat wij samen met de kinderen maken om het thema ook visueler te maken. Na een korte drinkpauze schrijven de kinderen een eigen gebed dat zij tijdens de gezinsviering bij de voorbeden mogen lezen. Vervolgens maken wij samen met de kinderen een verdeling voor de viering: wie zijn of haar voorbede tijdens de viering mag lezen en wie de eerste lezing. Tenslotte krijgen de kinderen een doordenkertje in de vorm van een puzzel mee. Deze mogen ze thuis maken en weer meenemen naar de gezinsviering.

Tijdens de gezinsviering wordt ook het grote werkstuk dat wij samen met de kinderen hebben gemaakt in de kerk gepresenteerd. De puzzel die de kinderen als huiswerk mee hebben gekregen, staat ook op het prikbord naast het werkstuk. (zie de foto)
Wij hopen met dit nieuwe project, kinderen meer betrokkenheid te geven bij de gezinsvieringen door tijdens de Zondagschool op een leuke manier dieper in te gaan op het thema en samen de viering voor te bereiden.

Alle kinderen zijn welkom voor de Zondagschool elke tweede zondag van de maand van 9:00 tot ongeveer 10:30 uur.

“Veel handen maken licht werk”.

Denk u dus dat u graag mee zou willen helpen met de Zondagschool en de voorbereiding daarvan, dan bent u van ha rte welkom. Geeft u zich per mail op bij Mariogenia Navarro of Mirianella Lochan-Davelaar via m.davelaar@rkdenhaag.nl of m.navarro@rkdenhaag.nl. Of spreek gerust een van ons aan na de viering in de kerk.

Ook het kinderkoor kan altijd nieuwe enthousiaste !eden gebruiken. Het kinderkoor repeteert elke zondagmiddag van 14:30 – 15:30 uur behalve op de 4de zondag. Opgeven voor het kinderkoor kan ook bij Mariogenia en Mirianella.

Tenslotte bent u allen uitgenodigd voor de gezinsviering elke 4de zondag van de maand om 9:15 uur.

Wij hopen u van harte te ontmoeten,

Mirianel/a Lochan-Davelaar