• Doorstart Pater Piogebedsgroep op dinsdag 21 december en voortaan op de derde dinsdag van de maand. We beginnen met de Rozenkrans om 12.20 uur en de H. Mis om 12.45 uur. Daarna inleiding en aanbidding (met intenties voor Kerk en Wereld ) in de kapel van de Pastorie. U kunt u opgeven of ook zomaar een keer aansluiten. Informatie Lore Olgers 070-3244118 of 06 29737151. Let u wel goed op eventuele Coronamaatregelen.
  • Hoewel de gezongen Vespers nu niet mogelijk is (zie novembernummer) is er wel Aanbidding en Rozenkrans gebed op de zondagmiddagen in de Advent van 15.00 -16.00 uur.
  • In de decembermaand zullen er weer vele ouderen worden bezocht. Ook is de St. Jacobsstaf beschikbaar voor boodschappen, bezoek aan huisarts of specialist. Juist nu er misschien weer Corona maatregelen aankomen. Belt u gerust naar de St. Jacobsstaf met uw vraag of om zomaar een gesprekje. De telefoonnummer zijn 070 – 3244118 of 06 29737151.
  • De Kindercatechese is elke 2e en 4 e zondag van de week in de Maria ten Hovezaal van 10.00 – 11.00 uur. Informatie: hantevisser@gmail.com
  • Een hartelijk welkom aan Suzanna Veerman, de nieuwe dirigent/organist van Cantemus Domino. De pastoraatgroep feliciteert het koor, de St. Jacobus en de parochie met deze veelbelovende nieuwe dirigent. Wij hopen dat mevrouw Veerman zich hier thuis gaat voelen.

Advent, het is toch vooral een tijd van stille verwachting, meer vertrouwen, meer gebed en dienst aan de ander. Advent begint met ontvangen, gehoorzamen aan iets wat veel groter is dan wijzelf. Daar proberen wij ruimte voor te maken, in de liturgie, de extra gebedstijden, de beschikbaarheid voor de naaste en ook proberen wij kinderen hier mee in aanraking te brengen. Wij willen hier gevoelig voor blijven. Onverschilligheid zegt Paus Franciscus is het ergste wat een mens kan overkomen. “Een onverschillig mens is gesloten voor die nieuwe dingen die God ons aanbiedt”.
Wij wensen u een mooie en vertrouwvolle Adventstijd toe.

Pastoraatgroep