Twee uitvaarten op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 10 april 2020, vinden er in de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt twee uitvaarten plaats.

De eerste uitvaart

De eerste uitvaart is van Henricus Cornelis Frankenmolen, geboren op 3 maart 1931 en overleden op 5 april 2020. De afscheidsviering vindt plaats in de H. Antonius Abtkerk en begint om 10:00 uur. Voorganger is pastoor Dolf Langerhuizen. Aansluitend is de begrafenis op Sint Petrus Banden.

De heer Frankenmolen was, vóór de fusie in 2005, lid van de parochie H. Martelaren van Gorcum. Hij zong vele jaren in gemengd koor Deo Volente. Ook dreef hij jarenlang de bekende reformwinkel op de Frederik Hendriklaan.

De tweede uitvaart

De tweede uitvaart is van Theodora Maria Buijze-van Cleef, geboren op 8 september 1933 en overleden op 4 april 2020. De afscheidsviering vindt plaats in de aula van de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan en begint om 13:00 uur. Voorganger is pastoor Dolf Langerhuizen. Aansluitend is de begrafenis op Sint Petrus Banden.

Wegens de geldende maatregelen in verband met het coronavirus vinden beide bijeenkomsten in besloten kring plaats.