In september zijn twee broeders de priorij komen versterken. Allereerst stellen wij voor de nieuwe broeder en prior van de broeders in Den Haag, broeder Jan-Maria.

Wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde.” (2 Kor 1,24) En om die reden – dat is wat ik geloof – heeft de Heer mij steeds verplaatst. Allereerst vanaf mijn geboorteland – Slowakije – naar Frankrijk toe, voor de studies. Dan naar Utrecht voor twee jaar pastorale stage en dan nog, na de priesterwijding, twee jaar zending op dezelfde plek. Uiteindelijk nu naar de stad van de koning, ministeries en ambassades, maar ook de stad van de kerk van Heilige Jacobus de Meerdere. Daar ben ik nu actief en ook aanspreekpunt geworden van de kant van de broeders bij de parochie Maria Sterre der Zee. Mijn hoop is dat deze zending zal bijdragen aan de vreugde van u en van mij.

Terugkomst broeder Marie-Thomas.

Het is een vreugde u weer terug te zien na zeven jaar afwezigheid! Ik ben Fransman, maar ik ken de Nederlandse cultuur een beetje omdat ik al 10 jaar in uw land heb geleefd en ik heb bij meer dan een gelegenheid met bewondering de huiselijke en vreugdevolle atmosfeer van het kerkelijke leven kunnen ervaren.
In de laatste twee jaar verbleef ik in Utrecht met 6 broeders en ik was beheerder van het Leerhuis, een belangrijke ontmoetingsplek waar de parochianen van de H. Gerardus Majella regelmatig na de Hoogmis bij elkaar komen en waar we lezingen geven en groepen ontvangen. Ik was verbonden met een huiskring die elke woensdag ochtend een stukje van het Evangelie volgens Marcus memoriseerde, met een geestelijke uitwisseling tijdens de koffie en theepauze.
In de Sint Jacobus geloofsgemeenschap ben ik lid van de parochiale gebedsgroep op maandag avond en zing in het Gregoriaanse koor bij de Hoogmis op zondag. Ik neem voorlopig deel aan de Alpha cursus in de parochie de vier Evangelisten en ben van plan mij bij de gebedsgroep Pater Pio aan te sluiten. Tot straks in de parochie!