Wij hebben als parochie een transparante, opblaasbare kerk waarmee we door Den Haag toeren!

De transparante, opblaasbare kerk van 5 bij 6,5 meter met een hoogte van 6,70 meter hoog
(inclusief torenspits met kruis) heeft afritsbare deuren met aan de lange zijden gotische ramen.

Meer info over de Transparante Kerk en verhuur van de
opblaasbare kerk is te verkrijgen via transparantekerk@rkdenhaag.nl

Waarom?
Naast de berichten dat de kerken leeglopen, is er wel degelijk interesse in de religieuze boodschap van kerken. Wij willen daarom de kerk (letterlijk) naar de mensen toe brengen. Niet om hen te activeren tot kerkbezoek, alhoewel dat natuurlijk altijd mag, maar we willen hen graag activeren in het betrokken zijn met elkaar. Onderzoek wijst telkens weer uit dat een grote groep mensen religieuze gevoelens koestert maar dat dit er niet toe leidt dat zij zich verbinden aan een kerkgenootschap. Dit wordt dus een transparante kerk voor de zoekende mens.

Dit wordt een transparante kerk voor de zoekende mens

Hoe?
Tegelijkertijd is het een ingewikkeld proces om het kerkelijk gedachtegoed te verbinden met de hedendaagse samenleving. Daarom gaan we nu met de transparante kerk ‘op reis’. Gedurende het hele jaar vinden er in Den Haag allerlei evenementen plaats. Wij willen hierbij aansluiten en daar een thema aan koppelen. Denk aan evenementen rond de opening van het nieuwe collegejaar, rond de gedeelde zorg voor vluchtelingen of culturele evenementen zoals Bevrijdingsdag. Wij hebben hier als kerk óók een verhaal bij. Het is de bedoeling om het gedachtegoed van het katholieke geloof te verbinden aan hedendaagse sociaal-maatschappelijke thema’s. Wij willen vooral niet bekeren, maar de relevantie van de boodschap van het evangelie laten zien.

Wij willen mensen vooral niet bekeren

Meer info over de Transparante Kerk en verhuur van de
opblaasbare kerk is te verkrijgen via transparantekerk@rkdenhaag.nl