Op zondag 22 december was er weer de traditionele Advent/kerstlunch voor ouderen als voorbereiding op het komende Kerstfeest.

Na de Hoogmis waren de ouderen welkom in de pastorie voor een warme lunch. Broeder Marie Thomas en later ook vicaris van der Helm hebben de gasten begroet. De vrijwilligers van de St. Jacobsstaf verzorgden de lunch en waren in hartelijk gesprek met de gasten.