Op zaterdag 18 februari komt bisschop Van den Hende aan ongeveer 15 jongens en meisjes het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen.

De viering wordt gehouden in de Marthakerk, Hoefkade 623. Aanvang: 19:00 uur. Concelebranten zijn pastoor Dolf Langerhuizen en diaken Henk van Zoelen.
Het koor Heaven’s Touch zorgt voor de muzikale opluistering in deze viering.

Iedereen is welkom bij deze feestelijke viering.