Het afgelopen seizoen van de Oecumenische Bezinningsochtenden over

 Bidden : diep van binnen, hoog naar boven

was fantastisch en  hebben we op 15 mei met een gezellige lunch afgesloten.

Wij kunnen u nu al meedelen dat in het nieuwe seizoen 2019-2020, er een nieuw aantal ochtenden staan gepland met als thema:

In de voetsporen van de Messias : opgaven van deze tijd

Wij hopen u weer een inspirerend seizoen te kunnen aanbieden. De ochtenden beginnen op 23 oktober 2019, wederom in de pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.

We houden u op de hoogte.