Paus Franciscus heeft op vrijdag 25 maart de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus vond de toewijding plaats in bisdommen wereldwijd. In Den Haag sprak bisschop Van den Hende de daarvoor door de paus aangereikte “Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria” uit in een gebedsviering in de St. Jacobus de Meerdere kerk. In Rotterdam deed plebaan Hagen dat in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Ook elders sloten gelovigen aan met hun gebed.

In Den Haag werd de gebedsviering geleid door de bisschop samen met de afgevaardigde van nuntiatuur Mgr. G. Gellagiovanna. Vele gelovigen waren naar de kerk gekomen om mee te bidden. Ook verschillende leden van het corps diplomatique waren hierbij aanwezig. Het kerkelijk avondgebed werd gebeden en ook de rozenkrans in verschillende talen. Gelovigen waren gevraagd de rozenkrans voor te bidden in het Oekraïens, Spaans, Pools, Portugees en Engels.

“God houdt van ons met oneindige liefde en barmhartigheid. Oorlog en geweld zijn het tegenovergestelde van liefde en barmhartigheid. God werd mens in Jezus Christus om met ons te zijn en ons de weg van liefde en barmhartigheid tot het einde toe te tonen”, zei bisschop Van den Hende in een korte preek. “Vandaag zijn we verenigd in gebed met onze paus Franciscus. In ons gebed zijn we dichtbij de mensen die nu lijden onder de oorlog en het geweld in Oekraïne. Terwijl God degene is die nieuw leven schept, die ons leven wil vernieuwen, lijkt een mensenleven niet te tellen in oorlog en strijd.”

Elke persoon is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis en elk mensenleven is belangrijk, benadrukte de bisschop. “Wanneer mensen geweld toepassen, een oorlog starten en haat brengen, handelen ze niet overeenkomstig het beeld van God. Ze nemen afstand van hun roeping om te leven vanuit de liefde en barmhartigheid van God.”

“Vandaag zijn we samen om te bidden tot Maria. Zij wijst ons op Christus die vol liefde was tot op het kruis. We komen samen in deze kerk en in vele andere kerkgebouwen om de hulp van Maria te vragen met ons mee te bidden om vrede in Oekraïne en Rusland. En niet alleen vandaag, maar elke dag opnieuw mogen we bidden naar het voorbeeld van Maria, die de koningin van de vrede wordt genoemd (Regina Pacis). Zij bidt voortdurend tot de Heer voor ons, in het bijzonder voor mensen in nood en nu speciaal ook de mensen in Oekraïne en Rusland”, aldus de bisschop.

“Dat Maria ons mag helpen om trouw te zijn aan onze roeping, ons mag helpen om trouw te zijn aan Gods bedoelingen met ons. Vragen we dat onze harten open mogen zijn voor Christus, en dat Maria ons daarbij helpt door onze voorspreekster te zijn. In de kracht van de Heilige Geest kan onze wereld worden vernieuwd en kan er voor mensen een nieuwe periode aanbreken van vrede, menselijke waardigheid, hoop en voorspoed.”

Klik op de afbeelding voor een vergroting en op de pijltjes voor meer foto’s: