Een moment van stilte en bezinning in de veertigdagentijd

Te midden van de alledaagse drukte verlang je soms naar een oase van rust… Je zoekt naar tijd en ruimte om stil te vallen en te bidden samen met anderen. Dan zijn de gebedsavonden met liederen uit Taizé iets voor jou!

Zaterdag 9 maart, een zaterdag midden in de veertigdagentijd, komen we weer samen voor een Taizégebed. Met dit gebed stappen we in de jarenlange oecumenische traditie die in de gemeenschap van Taizé vorm kreeg. Het gebed is eenvoudig en deugddoend! De veertigdagentijd nodigt uit tot momenten van stilte en gebed. Ook de Taizévieringen nodigen hiertoe uit: een lied, een lezing, gebed, stilte….

Je bent welkom op zaterdag 9 maart in de kapel van de Paschaliskerk, Dreibholzstraat 1.
Elke 2e zaterdag van de maand is er een Taizéviering.

De viering begint om 16.00 uur.
Thema: De kracht van het Evangelie

Eigen inbreng is mogelijk:
Je kunt een voorbede opzeggen, kaarsje aansteken of een eigen lied of gedicht opdragen.

Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek met koffie en thee.

Graag tot ziens!

Taakveldgroep Oecumene.
Parochie Maria Sterre de Zee.