Wat kunnen kerken betekenen voor het samenleven in de stad

Dit symposium is georganiseerd ter gelegenheid van het 300- jarig jubileum dat
de Oud-katholieke schuilkerk in gebruik werd genomen.
Verschillende oecumenische organisaties geven een korte bijdrage over de
vraag wat de kerk kan betekenen voor de stad.
Daarbij zal aan de orde komen:

  • Wat de roeping van de kerken is voor het welzijn van de stad
  • Wat de betekenis is van een aantal organisaties voor de stad
  • Waar de kerken zich toe laten uitdagen.

Op deze presentatie zal een panel (Aandachtscentrum, Straatpastoraat en de
Havenkerk) reageren. Aansluitend kunnen deelnemers reageren. Als afsluiting
van dit symposium is er een informele ontmoeting met glaasje en een hapje.

Datum: zaterdag 12 november 2022
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Schuilkerk, Juffrouw. Idastraat 7
Aanmelden bij leen.wijker@okkn.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot leen.wijker@okkn.nl