Na bijna twee jaar onderbreking als gevolg van de coronapandemie is het een grote vreugde dat wij binnenkort onze studiegroepen “Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk” en “Verdieping van het Katholieke geloof” kunnen hervatten. De vaste deelnemers zullen per e-mail worden benaderd maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Beide studiegroepen staan open voor alle parochianen. De bedoeling is dat de studiegroepen elk jaar worden gegeven als vast onderdeel van de geloofsvorming binnen onze parochie. Eenieder die wil weten en begrijpen hoe en waarom bepaalde geloofszaken zijn zoals ze zijn, is daarbij van harte welkom, al was het maar om van tijd tot tijd een goed weerwoord te hebben als ons geloof wordt bekritiseerd of ter discussie wordt gesteld. Dat is met name het geval als het gaat over huwelijk, gezin en seksualiteit. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op twee donderdagavonden in de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur. De “Compendiumgroep” doorgaans de tweede donderdag, en de “Verdieping” de vierde donderdag van de maand.

Om te beginnen de studiegroep “Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk”. Het Compendium van de Catechismus is een verkorte uitgave in vraag- en antwoordvorm van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Een eerste bijeenkomst hebben wij gehad op donderdag 10 februari 2022. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 5 mei, aanvang 20:00 uur, in de pastorie, Willemstraat 60. Wij gaan dan verder met de bestudering van het vijfde gebod: “Gij zult niet doden”, Compendium: pag. 144 e.v., in het bijzonder de nu zeer actuele vragen over vrede en militair geweld, vanaf vraag 480. De volgende bijeenkomsten zullen zijn op donderdag 9 juni en donderdag 14 juli 2022. Na de vakantie beginnen wij weer op donderdag 8 september.

Dan de studiegroep “Verdieping van het Katholieke geloof”. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 19 mei, aanvang 20:00 in de pastorie. Wij zullen dan een begin maken met de bestudering van de apostolische Exhortatie “Amoris Laetitia”. De volgende bijeenkomsten zullen zijn op donderdag 23 juni en donderdag 28 juli 2022. Na de vakantie komen wij weer bijeen op donderdag 22 september. De meeste vaste deelnemers zijn in het bezit van “Amoris Laetitia”. Voor wie het niet heeft zullen er die avond exemplaren beschikbaar zijn.

Voor informatie: René Guldenmund: rene@guldenmund.eu
Voor informatie en opgave: Adèle Nieuweboer: e.c.j.nieuweboer@gmaIl.com