Beste parochianen,

zoals u gisteren via de media en het NOS journaal heeft kunnen vernemen, heeft de storm Eunice  vrijdagmiddag 18 februari,  één van de torens van onze kerk OLV Onbevlekt Ontvangen (Elandstraat) laten bewegen. Ook was een klein dakje van de toren afgewaaid. Omdat toen nog niet duidelijk was wat de situatie was, werd een groot gebied afgezet, en later op de avond werden enkele omwonenden door de gemeente geëvacueerd. Pas op zaterdagochtend kon er nader worden gekeken wat er aan de hand is, en er blijkt enige reparatie nodig te zijn voordat alles vrijgegeven kan worden.

Op verzoek van de gemeente komt zaterdagmiddag een aannemer om twee balken voorlopig te repareren, zodat de gemeente de kerk opnieuw kan inspecteren en hopelijk de omgeving grotendeels vrijgegeven kan worden. Gelukkig is er geen instortingsgevaar, maar voor de kerkgangers en de omgeving willen we 100% veiligheid. De toestand van de kerk en de toren wordt door de gemeentelijke inspecteur als goed gekwalificeerd, maar er zijn natuurlijk altijd punten die onderhoud vragen.

Hopelijk kunnen we volgend weekend weer kerken in de OLV Onbevlekt Ontvangen, maar daar kunnen we pas na het weekend iets over zeggen.

De bouwhekken voor de kerk blijven nog even staan, maar de omgeving daarbuiten wordt hopelijk zaterdagavond vrijgegeven.

Voor de korte termijn betekent dit echter dat de kerk dit weekend niet gebruikt kan worden. De Eucharistieviering op zondag 20 februari om 11.00 uur kan derhalve niet doorgaan. Tijdens deze Eucharistieviering zouden de kinderen die dit voorjaar hun eerste H. Communie gaan doen zich hebben voorgesteld. Dit wordt nu verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Ook de Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Portugeestalige geloofsgemeenschap komt deze zondag  vervallen.

Zodra er meer nieuws te melden is, wordt u via deze website, de nieuwsbrief van de parochie, of via de social media kanalen geïnformeerd.

 

De linker toren van de OLV Onbevlekt Ontvangen
De linker toren van de OLV Onbevlekt Ontvangen