Bloemaert

Abraham Bloemaert

‘De Kruisiging’, detail van de niet geringe schade aan het schilderij