De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt is in het bezit van een schilderij van Abraham Bloemaert, ‘De Kruisiging’ geheten. Dit schilderij is in bruikleen gegeven aan Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het schilderij moet nodig gerestaureerd worden om – in oude glorie hersteld – permanent te worden tentoongesteld in de in te richten Bloemaert-zaal van het museum.

Abraham Bloemaert
‘De Kruisiging’, detail van de niet geringe schade aan het schilderij

Restauratie is begroot op 35.000 euro, een bedrag dat het Catharijneconvent niet beschikbaar heeft. Daarom is het museum in april 2017 een inzamelingsactie begonnen en de Vrienden van de Abt willen die niet alleen zelf ondersteunen maar ook kerkgangers en bewonderaars van de H. Antonius Abtkerk uitnodigen mee te doen.

De Vrienden verdubbelen uw bijdrage

Stort uw bijdrage voor de restauratie op bankrekening NL07 INGB 0005 2658 30 van de stichting Vrienden van de Abt en de Vrienden verdubbelen het ontvangen bedrag. Vermeld bij overmaking: Restauratie Bloemaert-schilderij. De actie loopt de hele maand juni 2017. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Lees meer over ‘De Kruisiging’, de geldinzamelingsactie en Abraham Bloemaert op de website van de Vrienden van de Abt.
Help mee. Behoud het cultuurhistorisch erfgoed van de H. Antonius Abt. Steun de restauratie van ‘De Kruisiging’. Hartelijk dank.