Wij zijn trots op ons parochieblad Stella Maris. In dit blad vindt u het liturgisch rooster van onze kerken, houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten, rapporteert het parochiebestuur hun belangrijkste besluiten en zorgt het pastoraal team voor de broodnodige verdieping.

Abonneren
U kunt zich digitaal abonneren op Stella Maris via het aanmeldformulier, u krijgt dan als een van de eerste het parochieblad in uw digitale brievenbus.

Wilt u het parochieblad graag thuis ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via uw lokale secretariaat.

Digitale Edities Stella Maris