Met ingang van de verschijning van deze uitgave van Stella Maris, zijn de voormalige maandberichten als aparte uitgaven in de geloofsgemeenschappen van onze parochie verdwenen. Hierover bent u reeds eerder in Stella Maris geïnformeerd. Met de voormalige redacties van de maandberichten is hierover tijdens meerdere bijeenkomsten, o.l.v. Monique Meeussen overleg gevoerd, en allen hebben tenslotte ingestemd met deze verandering. De inhoud van de maandberichten heeft een plaats gekregen in Stella Maris. Zowel het parochiebestuur, als het pastoraal team en de redactie van Stella Maris willen hiermee uitdrukken dat we één parochie Maria Sterre der Zee zijn. Nieuwsberichten, activiteiten, gebeurtenissen met bijbehorende foto’s – voor zover behorend bij de parochie – zijn van harte welkom bij de redactie van Stella Maris. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we elkaar op aansprekende wijze informeren.
Ook geloofsverkondiging, dan wel catechetische inhoud, heeft een plaats in ons parochieblad. Dit betreft de Pastorale en die is voorbehouden aan de leden van het pastoraal team, o.a. hiertoe benoemd door de bisschop.

Dhr. René Guldenmund levert in iedere Stella Maris zijn gewaardeerde bijdrage over een van de vele heiligen van onze kerk. Voor wie zich meer en uitgebreider wil verdiepen in kerkelijke onderwerpen, zijn andere kanalen voorhanden. Ik denk aan het Katholiek Nieuwsblad, ons Bisdomblad Tussenbeide, dan wel andere bladen en diverse websites. In plaats van een maandbericht heeft iedere kerk van onze parochie vanaf september wekelijks een weekbrief, echter niet meer dan één (dubbelzijdig) A4. Hierop kunnen Misintenties, de Lezingen van de dag, kerkelijke (heiligen)feesten, activiteiten die in de betreffende week plaatsvinden, o.a. huwelijk, uitvaart, doopsel, worden vermeld.

Een parochieblad als Stella Maris laat een verscheidenheid aan inhoud zien. Stella Maris is, zoals ieder parochieblad, primair een mededelingen- en informatieblad. Echter wel mededelingen en informatie die de parochie betreffen.

Met genoemde weekbrief, ons parochieblad Stella Maris, de digitale nieuwsbrieven, Facebook en onze website www.rkdenhaag.nl is een schat aan actuele informatie voorhanden. Goede communicatie is nodig. Via deze weg dank ik allen die hieraan bijdragen.

Dolf Langerhuizen, pastoor.