“Laat ons maar in de handen van de Heer vallen.” Sirach 2-18 

Op de 1 e en 3 e zondag van de maand is er kinderwoorddienst tijdens de Heilige Mis van 9.00 uur in de St. Jacobus de Meerderekerk.

U bent van harte uitgenodigd om samen met uw kind, als ze nog klein zijn, of niet alleen willen naar de kinderwoorddienst te komen Samen met de kinderen bidden, zingen en lezen we het evangelie van betreffende zondag. Bidt u mee?!